Regulamin

REGULAMIN
Warszawski Festiwal Modelarski
BABARYBA 2018
9-10.06.2018

1. Organizator
• IPMS Warszawa
• Quasi Warszawski Klub Anonimowego Kartonoholika
• Urząd Dzielnicy Ursynów
• Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

2. Lokalizacja
Hala Arena Ursynów ul. rtm. Pileckiego 22

3. Rodzaje konkursów
W ramach imprezy odbędą się 3 niezależne konkursy modelarskie:
• Konkurs o Syrenią Łuskę – ocena modeli według ustalonej punktacji, na podstawie dokumentacji dołączonej do modeli
• Festiwal modeli plastikowych
• Festiwal modeli Kartonowych
Wszystkie konkursy mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć modelarze indywidualni jak i zrzeszeni w klubach i modelarniach. W ramach imprezy Burmistrz dzielnicy Ursynów przyzna 10 Ursynowskich Niedźwiedzi – wyróżnienia dla najciekawszych prac zaprezentowanych na Festiwalu – system oceny subiektywny czyli „najbardziej spodobał nam się”

4. Cel
• Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako interesującej formy rozwijania zainteresowań techniczno-historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
• Promowanie modelarstwa, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji lokalnych grup społecznościowych.

5. Grupy wiekowe
Młodzik: urodzony w 2006 i później
Junior: urodzony w latach 2005-2001
Senior: urodzony w 2000 i wcześniej

6. Postanowienia ogólne
• Festiwal jest połączony z wystawą dla zwiedzających
• Modele można zgłaszać tylko przez Internet
• warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej do dnia 7.06.2018 do godziny 24:00
• Model zgłoszony w nieodpowiedniej kategorii nie zostanie oceniony
• Organizatorzy nie pobierają opłaty startowej
• organizatorzy nie startują w festiwalu ani w konkursie
• Komisja Sędziowska w razie wątpliwości co do autorstwa modelu może przeprowadzić z wystawcą bądź wykonawcą rozmowę potwierdzającą autorstwo modelu.
• Młodzik czy Junior na specjalne życzenie może zgłosić udział w klasach Seniorskich i będzie wtedy traktowany jak senior z wszelkimi tego konsekwencjami.
• W przypadku małej ilości modeli w klasie organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas.
• Organizatorzy dołożą wszelkich starań aby zapewnić modelom bezpieczeństwo, jednak nie ponoszą odpowiedzialności formalno-prawnej za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie modeli podczas imprezy.
• Modele nieprzymocowane do podstawki powinny być w widoczny i wyraźny sposób oznaczone napisem „Model nie przytwierdzony do podstawki” lub napisem o podobnej, jednoznacznej treści.
• Decyzje sędziowskie są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu. JAKIEKOLWIEK PODWAŻANIE DECYZJI SĘDZIÓW BĘDZIE SKUTKOWAŁO USUNIĘCIEM ZAWODNIKA Z TABELI WYNIKÓW ZAWODÓW
• Brak informacji o wystawieniu własnych modeli do oceny w sędziowanych przez siebie klasach będzie skutkowało dyskwalifikacją z konkursu jak i wykluczeniem z komisji sędziowskiej.
• ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ (nie konieczność) NIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA OD OSOBY POWSZECHNIE UZNAWANEJ ZA AWANTURNIKA
• Nagrody nie odebrane w dniu ich rozdania nie będą wysyłane do uczestników konkursu i przejdą do puli nagród kolejnej edycji.

7. Zasady dotyczące oceny festiwalu
• Dokumentacja nie jest wymagana acz bardzo mile widziana
• Liczba wyróżnionych modeli w danej klasie jest uzależniona od poziomu ich wykonania.
• Oceniamy modele nie modelarzy, może się więc okazać że zostanie wyróżniony więcej niż jeden model danego zawodnika w danej klasie
• Może się również okazać, że żaden model w klasie nie zasłużył na wyróżnienie
• Ocena modeli odbędzie się systemem „pieczątkowym” zapożyczonym od naszych przyjaciół z Wrocław Model Show, przyznanie i ilość zdobytych pieczątek nie jest jednoznaczna z wyróżnieniem modelu w danej klasie, jak również może się zdarzyć , że wyróżnienie otrzyma model bez pieczątek.

8. Nagrody regulaminowe tzw. BESTY
Najlepszy model lotniczy – plastik i karton
Najlepszy model pojazdu wojskowego – plastik i karton
Najlepszy model pojazdu cywilnego – plastik i karton
Najlepszy model okrętu – plastik i karton
Najlepsza figura – plastik
Najlepsza diorama – plastik
Najlepsza budowla – karton
Najlepszy model Nie z tej ziemi – plastik
Najlepszy Nietypowy model kartonowy – karton
GRAND PRIX – za najlepszy model festiwalu

9. Nagrody specjalne
Poza konkursami regulaminowymi przewidziane są nagrody specjalne. Kryteria nagradzania ustala fundator nagrody

10. PROGRAM IMPREZY

Ramowy program imprezy przedstawiono poniżej. O wydarzeniach specjalnych (pokazy, prelekcje itp.) Organizatorzy będą informować na stronie konkursu oraz na profilu na Facebooku.
SOBOTA 9.06.2018
8:00-12:30 przyjmowanie modeli
10:00-18:00 zwiedzanie wystawy
15:00 Odprawa sędziów i ocena modeli
10:00-18:00 giełda modelarska
NIEDZIELA 10.06.2018
9:00-12:00 zwiedzanie wystawy
14:00-15:30 rozdanie nagród oraz uroczyste zamkniecie zawodów
09:00-13:00 giełda modelarska

11. GIEŁDA MODELARSKA
Giełda modelarska odbędzie się w sobotę w godzinach od 10.00 do 18:00 oraz w niedziele od 9:00 do 13:00. Ilość stoisk jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
12. INFORMACJE DODATKOWE
Oficjalna strona festiwalu: warszawskifestiwalmodelarski.pl
Facebook (aktualności, nowości, sprawy nieformalne):
https://www.facebook.com/warszawskifestiwalmodelarski/

13. KLASY FESTIWALOWE

KLASY PLASTIKOWE
MŁODZIK
Lm: modele lotnicze (wszystkie skale)
Pm: modele pojazdów wojskowych (wszystkie skale)
PCm: modele pojazdów cywilnych (wszystkie skale)
Om: modele okrętowe (wszystkie skale)
Dm: dioramy (wszystkie skale)
Fm: figurki (wszystkie skale)

JUNIORZY
Lj: modele lotnicze (wszystkie skale)
Pj: modele pojazdów wojskowych (wszystkie skale)
PCj: modele pojazdów cywilnych (wszystkie skale)
Oj: modele okrętowe (wszystkie skale)
Dj: dioramy (wszystkie skale)
Fj: figurki (wszystkie skale)

SENIORZY

LOTNICTWO
SAMOLOTY
S144cyw – 1/144, cywilne
S144woj – 1/144, wojskowe
S72O– 1/72, z napędem odrzutowym
S72Ś – 1/72, z napędem śmigłowym
S48O – 1/48, z napędem odrzutowym
S48Ś– 1/48, z napędem śmigłowym
S32O – 1/35 i większe, z napędem odrzutowym
S32Ś – 1/35 i większe, z napędem śmigłowym

ŚMIGŁOWCE
H72 – śmigłowce, 1/72 i mniejsze
H48 – śmigłowce, 1/48,
H32 – śmigłowce, 1/35-1/32

POJAZDY WOJSKOWE
P72G – 1/72 i mniejsze, gąsienicowe, do 1945 roku
P72Gmodern – 1/72 i mniejsze, gąsienicowe, po 1945 roku
P72K – 1/72 i mniejsze, kołowe i półgąsienicowe, do 1945 roku
P72Kmodern – 1/72 i mniejsze, kołowe i półgąsienicowe, po 1945 roku
P48G – 1/48, gąsienicowe
P48K – 1/48, kołowe i półgąsienicowe
P35G – 1/35 i większe, gąsienicowe, do 1945 roku
P35Gmodern – 1/35 i większe, gąsienicowe, po 1945 roku
P35K – 1/35 i większe, kołowe i półgąsienicowe, do 1945 roku
P35Kmodern – 1/35 i większe, kołowe i półgąsienicowe, po 1945 roku
Am – artyleria, 1/72 i mniejsze,
Ad – artyleria, 1/48 i większe,

DIORAMY
DS – lotnicze, wszystkie skale
DL72 – lądowe, 1/72 i mniejsze
DL48 – lądowe, 1/48
DL35 – lądowe, 1/35 i większe

STATKI I OKRĘTY
OPm – podwodne, 1:200 i mniejsze
OPd – podwodne, 1:199 i większe
ONm – nawodne, 1:700 i mniejsze
ONs – nawodne, od 1:699 do 1:200
ONd – nawodne, 1:199 i większe

POJAZDY CYWILNE
CC – ciężarowe i techniczne, wszystkie skale
CO – osobowe, wszystkie skale
CS – sportowe, wszystkie skale
CM – motocykle, jednoślady, wszystkie skale

FIGURY
FHMdo1914 – historyczne, do 54 mm, do 1914
FHMpo1914 – historyczne, do 54 mm, po 1914
FHDdo1914 – historyczne, powyżej 54 mm, do 1914
FHDpo1914 – historyczne, powyżej 54 mm, po 1914
FHP – popiersia historyczne

KOLEKCJE
K – minimum 5 modeli powiązanych tematycznie (wszystkie skale)

NIE Z TEJ ZIEMI
N – pojazdy SF (wszystkie skale)
NFm – figury SF i fantasy, do 54mm
NFd – figury SF i fantasy powyżej 54 mm oraz popiersia

WYSTAWA
W – wszystko co chcecie pokazać na wystawie pozakonkursowej

KLASY KARTONOWE

MŁODZIK
KMS – lotnictwo (samoloty, śmigłowce, balony itp)
KMP – pojazdy cywilne i wojskowe
KMO – statki, okręty, żaglowce
KMI – inne (figurki, zwierzęta, budowle, dioramy itp)
KOLWj – statki i okręty do linii wodnej

JUNIOR
KOj – statki i okręty
KOPj – okręty podwodne
KŻj – żaglowce
KS1j – samoloty z napędem śmigłowym do 1930 roku
KS2j – samoloty z napędem śmigłowym po 1930 roku
KS3j – samoloty z napędem odrzutowym
KS4j – śmigłowce, szybowce i sterowce
KPKj – wojskowe pojazdy kołowe
KPGj – wojskowe pojazdy gąsienicowe
KPSj – pojazdy szynowe
KAj – artyleria
KPCj – pojazdy cywilne
KRj – rakiety, pojazdy kosmiczne i SF
KFj – figurki, zwierzęta
KBj – budowle
KIj – inne

SENIOR
KO – statki i okręty
KOLW – statki i okręty do linii wodnej
KOP – okręty podwodne
KŻ – żaglowce
KS1 – samoloty z napędem śmigłowym do 1930 roku
KS2 – samoloty z napędem śmigłowym po 1930 roku
KS3 – samoloty z napędem odrzutowym
KS4 – śmigłowce, szybowce i sterowce
KPK – wojskowe pojazdy kołowe
KPG – wojskowe pojazdy gąsienicowe
KPS – pojazdy szynowe
KA – artyleria
KPC – pojazdy cywilne
KR – rakiety, pojazdy kosmiczne i SF
KF – figurki, zwierzęta
KB – budowle
KI – inne

KATEGORIE SPECJALNE

Broń i technika II Rzeczypospolitej 1918-1939
Powstanie Warszawskie 44 – wszystkie modele i figury związane z Powstaniem Warszawskim 1944 roku. Uprzejmie przypominamy, że w te powstanie zamieszane były również wszelakie sprzęty innych nacji, nie tylko „dobre bo polskie”.
Najlepsza Szmata – za najlepszą szmatę na modelu (taka która nie kojarzy się jednoznacznie z maskowaniem „baboli” modelarskich.
Vintage – Model wykonany w dowolnej skali i tematyce, wykonany z zestawu który swoją premierę rynkowa miał przed rokiem 1985

Jeśli wystawiasz model w kat. specjalnej, w formularzu zgłoszeniowym oprócz zwykłej kategorii zaznacz również kat. specjalną.

KONKURS O SYRENIĄ ŁUSKĘ tylko klasy plastikowe

REGULAMIN

Podział na klasy konkursowe.

K1: modele lotnicze 1:72 i mniejsze
K2: modele lotnicze 1:48
K3: modele lotnicze 1:32 i większe
K4: modele pojazdów wojskowych 1:72 i mniejsze
K5: modele pojazdów wojskowych 1:48 i większe

• W klasach konkursowych nie ma podziałów wiekowych co nie znaczy, że junior nie może w konkursie wystartować jeśli ma ochotę
• Do modeli wystawionych w konkursie powinna być dołączona dokumentacja: np. plany modelarskie, zdjęcia oryginału, rysunki detali, schematy malowania oryginału, zdjęcia z budowy, a zwłaszcza zdjęcia elementów które w
gotowym modelu są mało widoczne. !!! Instrukcja do modelu, pojedyncze zdjęcie lub schemat malowania z instrukcji modelu NIE są uznawane za dokumentację.!!! Oczywiście jak modelarz się uprze to dokumentacji być nie musi
ale wtedy Komisja Sędziowska też się uprze i odejmie odpowiednią ilość punktów od całkowitej oceny modelu czyli jak nie chcesz robić dokumentacji to startuj w kategoriach festiwalowych.
• Obecność zawodnika nie jest obowiązkowa, ale jest wskazana, tak, aby zawodnik w rozmowie z sędzią mógł wyjaśnić ewentualne wątpliwości.
• KOMISJA SĘDZIOWSKA pracuje razem.
• Ocenę końcową zatwierdza (nie zmienia) w protokole końcowym sędzia główny.
• Zawodnik może wystawić 2 modele w danej klasie, ale nagrodzony może zostać tylko najlepszy model danego zawodnika.