Regulamin

REGULAMIN

Warszawski Festiwal Modelarski

BABARYBA 2019

8-9.06.2019

1. ORGANIZATOR

• IPMS Warszawa

• Quasi Warszawski Klub Anonimowego Kartonoholika

• Urząd Dzielnicy Ursynów

• Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

2. PATRONAT

– SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO

– NARODOWE MUZEUM TECHNIKI w Warszawie

3. LOKALIZACJA

Hala Arena Ursynów ul. rtm. Pileckiego 22

4. RODZAJE KONKURSÓW

W ramach imprezy odbędą się 3 niezależne konkursy modelarskie:

• Konkurs o Syrenią Łuskę – ocena modeli według ustalonej punktacji, na podstawie dokumentacji dołączonej do modeli

• Festiwal modeli plastikowych

• Festiwal modeli Kartonowych

Wszystkie konkursy mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć modelarze indywidualni jak i zrzeszeni w klubach i modelarniach. W ramach imprezy Burmistrz dzielnicy Ursynów przyzna 10 Ursynowskich Niedźwiedzi – wyróżnienia dla najciekawszych prac zaprezentowanych na Festiwalu – system oceny subiektywny czyli „najbardziej spodobał nam się”

5. CEL

• Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako interesującej formy rozwijania zainteresowań techniczno-historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

• Promowanie modelarstwa, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji lokalnych grup społecznościowych.

6. GRUPY WIEKOWE

Młodzik: urodzony w 2007 i później

Junior: urodzony w latach 2006-2002

Senior: urodzony w 2001 i wcześniej

7. POSTANOWIENIA OGÓLNE

• Festiwal jest połączony z wystawą dla zwiedzających

• Modele można zgłaszać tylko przez Internet

• warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej do dnia 6.06.2019 do godziny 24:00

• Model zgłoszony w nieodpowiedniej kategorii nie zostanie oceniony

• Organizatorzy nie pobierają opłaty startowej

• organizatorzy nie startują w festiwalu ani w konkursie

• Komisja Sędziowska w razie wątpliwości co do autorstwa modelu może przeprowadzić z wystawcą bądź wykonawcą rozmowę potwierdzającą autorstwo modelu.

• Młodzik czy Junior na specjalne życzenie może zgłosić udział w klasach Seniorskich i będzie wtedy traktowany jak senior z wszelkimi tego konsekwencjami.

• W przypadku małej ilości modeli w klasie organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas.

• Organizatorzy dołożą wszelkich starań aby zapewnić modelom bezpieczeństwo, jednak nie ponoszą odpowiedzialności formalno-prawnej i finansowej za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie modeli podczas imprezy.

• Zaznaczenie kategorii specjalnej nie wyklucza startu modelu w klasach festiwalowych i konkursowych

• Modele nieprzymocowane do podstawki powinny być w widoczny i wyraźny sposób oznaczone napisem „Model nie przytwierdzony do podstawki” lub napisem o podobnej, jednoznacznej treści.

• Decyzje sędziowskie są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu. JAKIEKOLWIEK PODWAŻANIE DECYZJI SĘDZIÓW BĘDZIE SKUTKOWAŁO USUNIĘCIEM ZAWODNIKA Z TABELI WYNIKÓW ZAWODÓW

• Brak informacji o wystawieniu własnych modeli do oceny w sędziowanych przez siebie klasach będzie skutkowało dyskwalifikacją z konkursu jak i wykluczeniem z komisji sędziowskiej.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ (nie konieczność) NIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA OD OSOBY POWSZECHNIE UZNAWANEJ ZA AWANTURNIKA

• Modele nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach WFM nie mogą być wystawiane do ponownej oceny.

• Nagrody nie odebrane w dniu ich rozdania nie będą wysyłane do uczestników konkursu.

8. ZASADY OCENY FESTIWALU

• Dokumentacja nie jest wymagana acz bardzo mile widziana

• Liczba wyróżnionych modeli w danej klasie jest uzależniona od poziomu ich wykonania.

• Może się również okazać, że żaden model w klasie nie zasłużył na wyróżnienie

• Ocena modeli odbędzie się systemem „pieczątkowym” zapożyczonym od naszych przyjaciół z Wrocław Model Show.

9. NAGRODY REGULAMINOWE tzw. BESTY

Najlepszy model lotniczy – plastik i karton

Najlepszy model pojazdu wojskowego – plastik i karton

Najlepszy model pojazdu cywilnego – plastik i karton

Najlepszy model okrętu – plastik i karton

Najlepsza figura – plastik

Najlepsza diorama – plastik

Najlepsza budowla – karton

Najlepszy model Nie z tej ziemi – plastik

Najlepszy Nietypowy model kartonowy – karton

GRAND PRIX – za najlepszy model Babaryby

10. NAGRODY SPECJALNE

Poza konkursami regulaminowymi przewidziane są nagrody specjalne. Kryteria nagradzania ustala fundator nagrody. Nagrody specjalne będą publikowane na bieżąco w miarę ich przybywania.

11. PROGRAM IMPREZY

Ramowy program imprezy przedstawiono poniżej. O wydarzeniach specjalnych (pokazy, prelekcje itp.) Organizatorzy będą informować na stronie konkursu oraz na profilu na Facebooku.

SOBOTA 8.06.2019

8:00 -13:00 przyjmowanie modeli

10:00 -18:00 zwiedzanie wystawy

15:00 Odprawa sędziów i ocena modeli

09:00 -18:00 giełda „modelarze modelarzom”

10.00 -18:00 giełda modelarska

NIEDZIELA 9.06.2019

9:00 -12:00 zwiedzanie wystawy

15:00 rozdanie nagród oraz uroczyste zamkniecie zawodów

09:00 -13:00 giełda „modelarze modelarzom”

09:00 -15:00 giełda modelarska

12. GIEŁDA MODELARSKA

Giełda modelarska odbędzie się w sobotę w godzinach od 10.00 do 18:00 oraz w niedziele od 9:00 do 14:00. Ilość stoisk jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

!!! OBOWIĄZUJE ABSOLUTNY ZAKAZ SPRZEDAŻY KOPII POD RYGOREM USUNIĘCIA Z FESTIWALU !!!

13.GIEŁDA „MODELARZE – MODELARZOM”

Giełda modelarska odbędzie się w sobotę w godzinach od 9.00 do 18:00 oraz w niedziele od 9:00 do 13:00. Należność za sprzedane modele jak i modele niesprzedane należy odebrać do godziny 13-tej w niedzielę.

14. INFORMACJE DODATKOWE

Oficjalna strona festiwalu: warszawskifestiwalmodelarski.pl

E-mail biura festiwalu: biuro@warszawskifestiwalmodelarski.pl

Facebook (aktualności, nowości, sprawy nieformalne):

www.facebook.com/Warszawski-Festiwal-Mo … 290703967/

Kategorie specjalne

Broń i technika Polskich Sił Zbrojnych 1940-1945

Powstanie Warszawskie 44 – wszystkie modele i figury związane z Powstaniem Warszawskim 1944 roku.

Najlepsza Szmata – za najlepszą szmatę na modelu (taka która nie kojarzy się jednoznacznie z maskowaniem „baboli” modelarskich.

Vintage – Model wykonany w dowolnej skali i tematyce, wykonany z zestawu który swoją premierę rynkowa miał przed rokiem 1985

Jeśli wystawiasz model w kat. specjalnej, w formularzu zgłoszeniowym oprócz zwykłej kategorii zaznacz również kat. specjalną.

Klasy plastikowe

MŁODZIK

ML: modele lotnicze (wszystkie skale)

MP: modele pojazdów wojskowych (wszystkie skale)

MPC: modele pojazdów cywilnych (wszystkie skale)

MO: modele okrętowe (wszystkie skale)

MD: dioramy (wszystkie skale)

MF: figurki (wszystkie skale)

JUNIORZY

JL: modele lotnicze (wszystkie skale)

JP: modele pojazdów wojskowych (wszystkie skale)

JPC: modele pojazdów cywilnych (wszystkie skale)

JO: modele okrętowe (wszystkie skale)

JD: dioramy (wszystkie skale)

JF: figurki (wszystkie skale)

SENIORZY

LOTNICTWO

Samoloty

SC144 – 1/144, cywilne

SW144 – 1/144, wojskowe

SO72– 1/72, z napędem odrzutowym

SŚ72 – 1/72, z napędem śmigłowym

SO48 – 1/48, z napędem odrzutowym

SŚ48– 1/48, z napędem śmigłowym

SO32 – 1/35 i większe, z napędem odrzutowym

SŚ32 – 1/35 i większe, z napędem śmigłowym

Śmigłowce

H72 – śmigłowce, 1/72 i mniejsze

H48 – śmigłowce, 1/48,

H32 – śmigłowce, 1/35-1/32

LPZP – lotnicze prosto z pudła (dokumentacja=instrukcja)

JAJA – wszystkie modele w konwencji jajecznej

POJAZDY WOJSKOWE

PG72 – 1/72 i mniejsze, gąsienicowe, do 1945 roku

PGM72 – 1/72 i mniejsze, gąsienicowe, po 1945 roku

PK72 – 1/72 i mniejsze, kołowe i półgąsienicowe, do 1945 roku

PKM72 – 1/72 i mniejsze, kołowe i półgąsienicowe, po 1945 roku

PG48 – 1/48, gąsienicowe

PK48 – 1/48, kołowe i półgąsienicowe

PG35 – 1/35 i większe, gąsienicowe, do 1945 roku

PGM35 – 1/35 i większe, gąsienicowe, po 1945 roku

PK35 – 1/35 i większe, kołowe i półgąsienicowe, do 1945 roku

PKM35 – 1/35 i większe, kołowe i półgąsienicowe, po 1945 roku

AM – artyleria, 1/72 i mniejsze,

AD – artyleria, 1/48 i większe,

DIORAMY

DS – lotnicze, wszystkie skale

DL – lądowe, wszystkie skale

DM – morskie, wszystkie skale

DI – inne

STATKI I OKRĘTY

OPM – podwodne, 1:200 i mniejsze

OPD – podwodne, 1:199 i większe

ONM – nawodne, 1:700 i mniejsze

ONŚ – nawodne, od 1:699 do 1:200

OND – nawodne, 1:199 i większe

POJAZDY CYWILNE

CC – ciężarowe i techniczne, wszystkie skale

CO – osobowe, wszystkie skale

CS – sportowe, wszystkie skale

CM – motocykle, jednoślady, wszystkie skale

FIGURY

FHMdo1914 – historyczne, do 54 mm, do 1914

FHMpo1914 – historyczne, do 54 mm, po 1914

FHDdo1914 – historyczne, powyżej 54 mm, do 1914

FHDpo1914 – historyczne, powyżej 54 mm, po 1914

FHP – popiersia historyczne

KOLEKCJE

K – minimum 5 modeli powiązanych tematycznie (wszystkie skale)

NIE Z TEJ ZIEMI

N – pojazdy SF (wszystkie skale)

NFm – figury SF i fantasy, do 54mm

NFd – figury SF i fantasy powyżej 54 mm oraz popiersia

WYSTAWA

W – wszystko co chcecie pokazać na wystawie pozakonkursowej

Klasy Kartonowe

Kategorie konkursowe (karton bez podziału na skale)

SENIOR

KO – statki i okręty

KOLW – statki i okręty do linii wodnej

KOP – okręty podwodne

KŻ – żaglowce

KS1 – samoloty z napędem śmigłowym do 1930 roku

KS2 – samoloty z napędem śmigłowym po 1930 roku

KS3 – samoloty z napędem odrzutowym

KS4 – śmigłowce, szybowce i sterowce

KPK – wojskowe pojazdy kołowe

KPG – wojskowe pojazdy gąsienicowe

KPS – pojazdy szynowe

KA – artyleria

KPC – pojazdy cywilne

KR – rakiety, pojazdy kosmiczne i SF

KF – figurki, zwierzęta

KB – budowle

KI – inne

JUNIOR

Kategorie konkursowe (karton bez podziału na skale)

JKO – statki i okręty

JKOP – okręty podwodne

JKŻ – żaglowce

JKS1 – samoloty z napędem śmigłowym do 1930 roku

JKS2 – samoloty z napędem śmigłowym po 1930 roku

JKS3 – samoloty z napędem odrzutowym

JKS4 – śmigłowce, szybowce i sterowce

JKPK – wojskowe pojazdy kołowe

JKPG – wojskowe pojazdy gąsienicowe

JKPS – pojazdy szynowe

JKA – artyleria

JKPC – pojazdy cywilne

JKR – rakiety, pojazdy kosmiczne i SF

JKF – figurki, zwierzęta

JKB – budowle

JKI – inne

MŁODZIK

MKS – lotnictwo (samoloty, śmigłowce, balony itp)

MKP – pojazdy cywilne i wojskowe

MKO – statki, okręty, żaglowce

MKI – inne (figurki, zwierzęta, budowle, dioramy itp)