Regulamin

Warszawski Festiwal Modelarski

BABARYBA 2023

3-4.06.2023

 

 

 1. ORGANIZATOR
 • IPMS Polska
 • IPMS Warszawa
 • Quasi Warszawski Klub Anonimowego Kartonoholika
 • Urząd Dzielnicy Ursynów
 • Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów
 1. LOKALIZACJA

Hala Arena Ursynów ul. rtm. Pileckiego 22

 1. RODZAJE KONKURSÓW

W ramach imprezy odbędą się 3 niezależne konkursy modelarskie:

 • Konkurs o Syrenią Łuskę – ocena modeli wg dodatkowego regulaminu, na podstawie dokumentacji dołączonej do modeli (instrukcja fabryczna modelu jak i „zestaw biblioteczny” czy nośniki elektroniczne nie są uznawane za dokumentację. Sugestia jak ma wyglądać poprawna dokumentacja znajduje się tu – https://ipmspolska.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Dokumentacja.pdf )
 • Festiwal modeli plastikowych
 • Festiwal modeli Kartonowych

Wszystkie konkursy mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć modelarze indywidualni jak i zrzeszeni w klubach i modelarniach

 1. CEL
 • Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako interesującej formy rozwijania zainteresowań techniczno-historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Promowanie modelarstwa, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji lokalnych grup społecznościowych.
 1. GRUPY WIEKOWE

Młodzik: urodzony w 2010 i później

Junior: urodzony w latach 2005-2009

Senior: urodzony w 2004 i wcześniej

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Festiwal jest połączony z wystawą dla zwiedzających
 • Modele można zgłaszać tylko przez Internet
 • W kategorii MŁODZIK prosimy opiekunów modelarni o zgłaszanie którzy uczestnicy będą odbierać nagrody osobiście.
 • Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej do dnia 8.06.2022 do godziny 23:59
 • Organizatorzy nie pobierają opłaty startowej
 • Organizatorzy nie startują w festiwalu ani w konkursie
 • Model zgłoszony w nieodpowiedniej kategorii nie zostanie oceniony
 • Komisja Sędziowska w razie wątpliwości co do autorstwa modelu może przeprowadzić z wystawcą bądź wykonawcą rozmowę potwierdzającą autorstwo modelu.
 • Młodzik czy Junior na specjalne życzenie może zgłosić udział w klasach Seniorskich i będzie wtedy traktowany jak senior z wszelkimi tego konsekwencjami.
 • W przypadku małej ilości modeli w klasie organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas.
 • Organizatorzy dołożą wszelkich starań aby zapewnić modelom bezpieczeństwo, jednak nie ponoszą odpowiedzialności formalno-prawnej i finansowej za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie modeli podczas imprezy.
 • Zaznaczenie kategorii specjalnej nie wyklucza startu modelu w klasach festiwalowych i konkursowych
 • Modele nieprzymocowane do podstawki powinny być w widoczny i wyraźny sposób oznaczone napisem „Model nie przytwierdzony do podstawki” lub napisem o podobnej, jednoznacznej treści.
 • Decyzje sędziowskie są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu. JAKIEKOLWIEK PODWAŻANIE DECYZJI SĘDZIÓW BĘDZIE SKUTKOWAŁO USUNIĘCIEM ZAWODNIKA Z TABELI WYNIKÓW ZAWODÓW
 • Brak informacji o wystawieniu własnych modeli do oceny w sędziowanych przez siebie klasach będzie skutkowało dyskwalifikacją z konkursu jak i wykluczeniem z komisji sędziowskiej.
 • ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ (nie konieczność) NIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA OD OSOBY POWSZECHNIE UZNAWANEJ ZA AWANTURNIKA
 • Modele nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach WFM nie mogą być wystawiane do ponownej oceny.
 • Jeśli na karcie startowej uczestnik znajdzie pieczątkę „WYRÓŻNIENIE” prosimy z kartą modelu i odcinkiem „dla uczestnika” zgłosić się do biura festiwalu po odbiór wyróżnienia.
 • Jeśli na karcie startowej uczestnik znajdzie pieczątkę „NAGRODA SPECJALNA” to nagrodę prosimy odebrać na ceremonii zakończenia festiwalu.
 • Nagrody nie odebrane w dniu ich rozdania nie będą wysyłane do uczestników konkursu.
 • Dokumentacja nie jest wymagana acz bardzo mile widziana
 • Liczba wyróżnionych modeli w danej klasie jest uzależniona od poziomu ich wykonania.
 • Może się również okazać, że żaden model w klasie nie zasłużył na wyróżnienie
 1. NAGRODY REGULAMINOWE tzw. BESTY

Najlepszy model lotniczy – plastik i karton

Najlepszy model pojazdu wojskowego – plastik i karton

Najlepszy model pojazdu cywilnego – plastik i karton

Najlepszy model okrętu – plastik i karton

Najlepsza figura – plastik

Najlepsza diorama – plastik i karton

Najlepsza budowla – karton

Najlepszy model Nie z tej ziemi – plastik

Najlepszy Nietypowy model kartonowy – karton

GRAND PRIX – za najlepszy model BABARYBY

 1. NAGRODY SPECJALNE

Poza konkursami regulaminowymi przewidziane są nagrody specjalne. Kryteria nagradzania ustala fundator nagrody. Nagrody specjalne będą publikowane na bieżąco w miarę ich przybywania.

 1. PROGRAM IMPREZY

Ramowy program imprezy przedstawiono poniżej. O wydarzeniach specjalnych (pokazy, prelekcje itp.) Organizatorzy będą informować na stronie konkursu oraz na profilu na Facebooku.

SOBOTA 3.06.2023

8:00 -13:00 przyjmowanie modeli

10:00 -18:00 zwiedzanie wystawy

15:00 Odprawa sędziów i ocena modeli

09:00 -18:00 giełda „modelarze modelarzom”

10.00 -18:00 giełda modelarska

NIEDZIELA 4.06.203

9:00 -12:00 zwiedzanie wystawy

14:00 rozdanie nagród oraz uroczyste zamkniecie zawodów

09:00 -13:00 giełda „modelarze modelarzom”

09:00 -12:00 giełda modelarska

 1. GIEŁDA MODELARSKA

Giełda modelarska odbędzie się w sobotę w godzinach od 10.00 do 18:00 oraz w niedziele od 9:00 do 14:00. Ilość stoisk jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

!!! OBOWIĄZUJE ABSOLUTNY ZAKAZ SPRZEDAŻY KOPII POD RYGOREM USUNIĘCIA Z FESTIWALU !!!

11.GIEŁDA „MODELARZE – MODELARZOM”

Giełda modelarska odbędzie się w sobotę w godzinach od 10.00 do 18:00 oraz w niedzielę od 9:00 do 12:00. Należność za sprzedane modele jak i modele niesprzedane należy odebrać do godziny 12-tej w niedzielę.

 1. INFORMACJE DODATKOWE

Oficjalna strona festiwalu: warszawskifestiwalmodelarski.pl

E-mail biura festiwalu: andrzej.ligocki@ipmspolska.org.pl

e-mail do obsługi stoisk handlowych: tomasz.mankowski@ipmspolska.org.pl

Facebook (aktualności, nowości, sprawy nieformalne):

www.facebook.com/Warszawski-Festiwal-Mo … 290703967/

Kategorie specjalne

Wojna na Pacyfiku

Powstanie Warszawskie 44 – wszystkie modele i figury związane z Powstaniem Warszawskim 1944 roku.

Najlepsza Szmata – za najlepszą szmatę na modelu (taka która nie kojarzy się jednoznacznie z maskowaniem „baboli” modelarskich)

Jeśli wystawiasz model w kat. specjalnej, w formularzu zgłoszeniowym oprócz zwykłej kategorii zaznacz również kat. specjalną.

Klasy plastikowe

MŁODZIK

ML: modele lotnicze (wszystkie skale)

MP: modele pojazdów wojskowych (wszystkie skale)

MPC: modele pojazdów cywilnych (wszystkie skale)

MO: modele okrętowe (wszystkie skale)

MD: dioramy (wszystkie skale)

MF: figurki (wszystkie skale)

JUNIORZY

JL: modele lotnicze (wszystkie skale)

JP: modele pojazdów wojskowych (wszystkie skale)

JPC: modele pojazdów cywilnych (wszystkie skale)

JO: modele okrętowe (wszystkie skale)

JD: dioramy (wszystkie skale)

JF: figurki (wszystkie skale)

SENIORZY

LOTNICTWO

Samoloty

SC144 – 1/144, cywilne

SW144 – 1/144, wojskowe

SO72– 1/72, z napędem odrzutowym

SŚ72 – 1/72, z napędem śmigłowym

SO48 – 1/48, z napędem odrzutowym

SŚ48– 1/48, z napędem śmigłowym

SO32 – 1/35 i większe, z napędem odrzutowym

SŚ32 – 1/35 i większe, z napędem śmigłowym

Śmigłowce

H72 – śmigłowce, 1/72 i mniejsze

H48 – śmigłowce, 1/48,

H32 – śmigłowce, 1/35-1/32

POJAZDY WOJSKOWE

PG72 – 1/72 i mniejsze, gąsienicowe, do 1945 roku

PGM72 – 1/72 i mniejsze, gąsienicowe, po 1945 roku

PK72 – 1/72 i mniejsze, kołowe i półgąsienicowe, do 1945 roku

PKM72 – 1/72 i mniejsze, kołowe i półgąsienicowe, po 1945 roku

PG48 – 1/48, gąsienicowe

PK48 – 1/48, kołowe i półgąsienicowe

PG35 – 1/35 i większe, gąsienicowe, do 1945 roku

PGM35 – 1/35 i większe, gąsienicowe, po 1945 roku

PK35 – 1/35 i większe, kołowe i półgąsienicowe, do 1945 roku

PKM35 – 1/35 i większe, kołowe i półgąsienicowe, po 1945 roku

AM – artyleria, 1/72 i mniejsze,

AD – artyleria, 1/48 i większe,

DIORAMY

DS – lotnicze, wszystkie skale

DL – lądowe, wszystkie skale

DM – morskie, wszystkie skale

DI – inne

STATKI I OKRĘTY

OPM – podwodne, 1:200 i mniejsze

OPD – podwodne, 1:199 i większe

ONM – nawodne, 1:700 i mniejsze

ONŚ – nawodne, od 1:699 do 1:200

OND – nawodne, 1:199 i większe

POJAZDY CYWILNE

CC – ciężarowe i techniczne, wszystkie skale

CO – osobowe, wszystkie skale

CS – sportowe, wszystkie skale

CM – motocykle, jednoślady, wszystkie skale

FIGURY

FHM – historyczne, do 54 mm

FHD – historyczne, powyżej 54 mm

FHP – popiersia historyczne

Z innymi figurami zapraszamy na obywający się równolegle Festiwal Figurkowy „Kontrast 2022”

 

INNE

JAJA – wszystkie modele w konwencji jajecznej

N – pojazdy SF (wszystkie skale)

OPEN – wszystko co nie pasuje do pozostałych klas

 

WYSTAWA

W – wszystko co chcecie pokazać na wystawie pozakonkursowej bez oceny sędziowskiej

Klasy Kartonowe

Kategorie konkursowe (karton bez podziału na skale)

JUNIOR

Kategorie konkursowe (karton bez podziału na skale)

JKO – statki i okręty

JKOP – okręty podwodne

JKŻ – żaglowce

JKS1 – samoloty z napędem śmigłowym

JKS2 – samoloty z napędem odrzutowym

JKS3 – śmigłowce, szybowce i sterowce

JKPK – pojazdy wojskowe

JKPS – pojazdy szynowe

JKA – artyleria

JKPC – pojazdy cywilne

JKR – rakiety, pojazdy kosmiczne i SF

JKF – figurki, zwierzęta

JKB – budowle

JKI – inne

JD  – dioramy

MŁODZIK

MKS – lotnictwo (samoloty, śmigłowce, balony itp)

MKC – pojazdy cywilne

MKW – pojazdy wojskowe

MKO – statki, okręty, żaglowce

MKI – inne (figurki, zwierzęta, budowle, dioramy itp)

SENIOR

KOm – statki i okręty do 65cm

KOd  – statki i okręty powyżej 65cm

KOlw – statki i okręty do linii wodnej

KOp  – okręty podwodne

KŻ    – żaglowce

KS1  – samoloty jednosilnikowe z napędem śmigłowym

KS2  – samoloty wielosilnikowe z napędem śmigłowym

KS3  – samoloty z napędem odrzutowym

KS4  – śmigłowce, sterowce, szybowce

KPKs – wojskowe pojazdy kołowe standard

KPKo – wojskowe pojazdy kołowe open

KPGs – wojskowe pojazdy gąsienicowe standard

KPGo – wojskowe pojazdy gąsienicowe open

KPSs – pojazdy szynowe standard

KPSo – pojazdy szynowe open

KA    – artyleria

KPCs – pojazdy cywilne standard

KPCo – pojazdy cywilne open

KR    – rakiety, pojazdy kosmiczne, SF

KF    – figurki, zwierzęta

KB    – budowle

KI     – inne

KD    – dioramy

Konkurs o Syrenią Łuskę

REGULAMIN

Podział na klasy konkursowe.

K1: modele lotnicze 1:72 i mniejsze

K2: modele lotnicze 1:48

K3: modele lotnicze 1:32 i większe

K4: modele pojazdów wojskowych 1:72 i mniejsze

K5: modele pojazdów wojskowych 1:48 i większe

 • W klasach konkursowych nie ma podziałów wiekowych co nie znaczy, że junior nie może w konkursie wystartować jeśli ma ochotę
 • Do modeli wystawionych w konkursie powinna być dołączona dokumentacja.  Oczywiście jak modelarz się uprze to dokumentacji być nie musi ale wtedy NKS* też się uprze i nie będzie oceniać tego modelu, czyli jak nie chcesz robić dokumentacji to startuj w kategoriach festiwalowych.
 • Obecność zawodnika nie jest obowiązkowa, ale jest wskazana, tak, aby zawodnik w rozmowie z sędzią mógł wyjaśnić ewentualne wątpliwości. 
 • NKS* pracuje razem, ale każdy sędzia indywidualnie wpisuje oceny w przygotowane arkusze oceny. Wypisane dla każdego modelu arkusze oceny sumuje sędzia sekretarz i zlicza ocenę końcową.
 • Ocenę końcową zatwierdza (nie zmienia) w protokole końcowym sędzia główny.
 • Modele nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach WFM nie mogą być wystawiane do ponownej oceny.
 • Zawodnik może wystawić 2 modele w danej klasie, ale nagrodzony może zostać tylko najlepszy model danego zawodnika.

* NKS – Najwyższa Komisja Sędziowska