Regulamin Warszawskiego Festiwalu Modelarskiego Babaryba 2024

1. ORGANIZATOR

2. LOKALIZACJA

3. RODZAJE KONKURSÓW

W ramach imprezy odbędą się 3 niezależne konkursy modelarskie:

Wszystkie konkursy mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć modelarze indywidualni jak i zrzeszeni w klubach i modelarniach

4. CEL

5. GRUPY WIEKOWE

6. POSTANOWIENIA OGÓLNE

7. NAGRODY REGULAMINOWE tzw. BESTY

8. NAGRODY SPECJALNE

Poza konkursami regulaminowymi przewidziane są nagrody specjalne. Kryteria nagradzania ustala fundator nagrody. Nagrody specjalne będą publikowane na bieżąco w miarę ich przybywania.

9. PROGRAM IMPREZY

Ramowy program imprezy przedstawiono poniżej. O wydarzeniach specjalnych (pokazy, prelekcje itp.) Organizatorzy będą informować na stronie konkursu oraz na profilu na Facebooku.

SOBOTA 1.06.2024
9:00 - 14:00 przyjmowanie modeli
10:00 - 18:00 zwiedzanie wystawy
15:00 - odprawa sędziów i ocena modeli
09:00 - 18:00 giełda "modelarze modelarzom"
10:00 - 18:00 giełda modelarska
18:00 - spotkanie integracyjne ARENA Restaurant

NIEDZIELA 2.06.2024
9:00 - 14:00 zwiedzanie wystawy
09:00 - 13:00 giełda "modelarze modelarzom"
09:00 - 14:00 giełda modelarska
14:00 - rozdanie nagród oraz uroczyste zamkniecie zawodów

10. GIEŁDA MODELARSKA

Giełda modelarska odbędzie się w sobotę w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w niedzielę od 9:00 do 14:00. Ilość stoisk jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
!!! OBOWIĄZUJE ABSOLUTNY ZAKAZ SPRZEDAŻY KOPII POD RYGOREM USUNIĘCIA Z FESTIWALU !!!

11.GIEŁDA "MODELARZE - MODELARZOM"

Giełda modelarska "modelarze - modelarzom" odbędzie się w sobotę w godzinach od 9:00 do 18:00 oraz w niedzielę od 9:00 do 13:00. Należność za sprzedane modele jak i modele niesprzedane należy odebrać do godziny 13-tej w niedzielę.

12. INFORMACJE DODATKOWE


13. KATEGORIE SPECJALNE

Jeśli wystawiasz model w kat. specjalnej, w formularzu zgłoszeniowym oprócz zwykłej kategorii zaznacz również kat. specjalną.

14. Klasy plastikowe

MŁODZIK

JUNIOR SENIOR

LOTNICTWO POJAZDY WOJSKOWE
DIORAMY
STATKI I OKRĘTY
POJAZDY CYWILNE
FIGURY
INNE
WYSTAWA
15. Klasy Kartonowe (karton bez podziału na skale)

MŁODZIK
JUNIOR
SENIOR

16. Konkurs o Syrenią Łuskę

REGULAMIN
Ogólne zasady konkursu punktowego wg. propozycji IPMS POLSKA
https://ipmspolska.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Konkurs-punktowy-ogolne.pdf

Podział na klasy konkursowe. * NKS - Najwyższa Komisja Sędziowska