Konkurs „Syrenia Łuska”

Konkurs o Syrenią Łuskę

REGULAMIN

Podział na klasy konkursowe.

K1: modele lotnicze 1:72 i mniejsze

K2: modele lotnicze 1:48

K3: modele lotnicze 1:32 i większe

K4: modele pojazdów wojskowych 1:72 i mniejsze

K5: modele pojazdów wojskowych 1:48 i większe

  • W klasach konkursowych nie ma podziałów wiekowych co nie znaczy, że junior nie może w konkursie wystartować jeśli ma ochotę
  • Do modeli wystawionych w konkursie powinna być dołączona dokumentacja: np. plany modelarskie, zdjęcia oryginału, rysunki detali, schematy malowania oryginału, zdjęcia z budowy, a zwłaszcza zdjęcia elementów które w gotowym modelu są mało widoczne.  !!! Instrukcja do modelu, pojedyncze zdjęcie lub schemat malowania z instrukcji modelu NIE są uznawane za dokumentację.!!!  Oczywiście jak modelarz się uprze to dokumentacji być nie musi ale wtedy NKS* też się uprze i skasuje 25 punktów od całkowitej oceny modelu czyli jak nie chcesz robić dokumentacji to startuj w kategoriach festiwalowych.
  • Obecność zawodnika nie jest obowiązkowa, ale jest wskazana, tak, aby zawodnik w rozmowie z sędzią mógł wyjaśnić ewentualne wątpliwości. Wszelkie „prezenty” NKS* przyjmie ale nie zmieni to jej decyzji odnośnie punktacji modelu 😉
  • NKS* pracuje razem, ale każdy sędzia indywidualnie wpisuje oceny w przygotowane arkusze oceny. Wypisane dla każdego modelu arkusze oceny sumuje sędzia sekretarz i zlicza ocenę końcową.
  • Ocenę końcową zatwierdza (nie zmienia) w protokole końcowym sędzia główny.
  • Modele nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach WFM nie mogą być wystawiane do ponownej oceny.
  • Zawodnik może wystawić 2 modele w danej klasie, ale nagrodzony może zostać tylko najlepszy model danego zawodnika.

* NKS – Najwyższa Komisja Sędziowska