Program

PROGRAM IMPREZY

Ramowy program imprezy przedstawiono poniżej. O wydarzeniach specjalnych (pokazy, prelekcje itp.) Organizatorzy będą informować na stronie konkursu oraz na profilu na Facebooku.

SOBOTA 6.06.2020

8:00 -13:00 przyjmowanie modeli

10:00 -18:00 zwiedzanie wystawy

15:00 Odprawa sędziów i ocena modeli

09:00 -18:00 giełda „modelarze modelarzom”

10.00 -18:00 giełda modelarska

Warsztaty i prezentacje

NIEDZIELA 7.06.2020

9:00 -12:00 zwiedzanie wystawy

15:00 rozdanie nagród oraz uroczyste zamkniecie zawodów

09:00 -13:00 giełda „modelarze modelarzom”

09:00 -15:00 giełda modelarska

Warsztaty i prezentacje

EVENT PROGRAM

The framework program of the event is presented below.

The organizers will inform about the special events (shows, lectures, etc.) on the competition website and on the Facebook profile.

SATURDAY 6.06.2020

8: 00 -13: 00 pick up models

10: 00 -18: 00 visiting the exhibition

15: 00 Judges briefing and assessment of models

09: 00 -18: 00 exchange „modelers to modelers”

10.00 -18: 00 model exchange

Workshops

SUNDAY 7.06.2020

9: 00-12: 00 visiting the exhibition

15: 00 awards ceremony and closing ceremony

09:00 – 13:00 exchange „modelers to modelers”

Workshops