Klasy

Klasy plastikowe

MŁODZIK

ML: modele lotnicze (wszystkie skale)

MP: modele pojazdów wojskowych (wszystkie skale)

MPC: modele pojazdów cywilnych (wszystkie skale)

MO: modele okrętowe (wszystkie skale)

MD: dioramy (wszystkie skale)

MF: figurki (wszystkie skale)

JUNIORZY

JL: modele lotnicze (wszystkie skale)

JP: modele pojazdów wojskowych (wszystkie skale)

JPC: modele pojazdów cywilnych (wszystkie skale)

JO: modele okrętowe (wszystkie skale)

JD: dioramy (wszystkie skale)

JF: figurki (wszystkie skale)

SENIORZY

LOTNICTWO

Samoloty

SC144 – 1/144, cywilne

SW144 – 1/144, wojskowe

SO72– 1/72, z napędem odrzutowym

SŚ72 – 1/72, z napędem śmigłowym

SO48 – 1/48, z napędem odrzutowym

SŚ48– 1/48, z napędem śmigłowym

SO32 – 1/35 i większe, z napędem odrzutowym

SŚ32 – 1/35 i większe, z napędem śmigłowym

Śmigłowce

H72 – śmigłowce, 1/72 i mniejsze

H48 – śmigłowce, 1/48,

H32 – śmigłowce, 1/35-1/32

LPZP – lotnicze prosto z pudła (dokumentacja=instrukcja)

JAJA – wszystkie modele w konwencji jajecznej

POJAZDY WOJSKOWE

PG72 – 1/72 i mniejsze, gąsienicowe, do 1945 roku

PGM72 – 1/72 i mniejsze, gąsienicowe, po 1945 roku

PK72 – 1/72 i mniejsze, kołowe i półgąsienicowe, do 1945 roku

PKM72 – 1/72 i mniejsze, kołowe i półgąsienicowe, po 1945 roku

PG48 – 1/48, gąsienicowe

PK48 – 1/48, kołowe i półgąsienicowe

PG35 – 1/35 i większe, gąsienicowe, do 1945 roku

PGM35 – 1/35 i większe, gąsienicowe, po 1945 roku

PK35 – 1/35 i większe, kołowe i półgąsienicowe, do 1945 roku

PKM35 – 1/35 i większe, kołowe i półgąsienicowe, po 1945 roku

AM – artyleria, 1/72 i mniejsze,

AD – artyleria, 1/48 i większe,

DIORAMY

DS – lotnicze, wszystkie skale

DL – lądowe, wszystkie skale

DM – morskie, wszystkie skale

DI – inne

STATKI I OKRĘTY

OPM – podwodne, 1:200 i mniejsze

OPD – podwodne, 1:199 i większe

ONM – nawodne, 1:700 i mniejsze

ONŚ – nawodne, od 1:699 do 1:200

OND – nawodne, 1:199 i większe

POJAZDY CYWILNE

CC – ciężarowe i techniczne, wszystkie skale

CO – osobowe, wszystkie skale

CS – sportowe, wszystkie skale

CM – motocykle, jednoślady, wszystkie skale

FIGURY

FHMdo1914 – historyczne, do 54 mm, do 1914

FHMpo1914 – historyczne, do 54 mm, po 1914

FHDdo1914 – historyczne, powyżej 54 mm, do 1914

FHDpo1914 – historyczne, powyżej 54 mm, po 1914

FHP – popiersia historyczne

KOLEKCJE

K – minimum 5 modeli powiązanych tematycznie (wszystkie skale)

NIE Z TEJ ZIEMI

N – pojazdy SF (wszystkie skale)

NFm – figury SF i fantasy, do 54mm

NFd – figury SF i fantasy powyżej 54 mm oraz popiersia

WYSTAWA

W – wszystko co chcecie pokazać na wystawie pozakonkursowej

Klasy Kartonowe

Kategorie konkursowe (karton bez podziału na skale)

SENIOR

KO – statki i okręty

KOLW – statki i okręty do linii wodnej

KOP – okręty podwodne

KŻ – żaglowce

KS1 – samoloty z napędem śmigłowym do 1930 roku

KS2 – samoloty z napędem śmigłowym po 1930 roku

KS3 – samoloty z napędem odrzutowym

KS4 – śmigłowce, szybowce i sterowce

KPK – wojskowe pojazdy kołowe

KPG – wojskowe pojazdy gąsienicowe

KPS – pojazdy szynowe

KA – artyleria

KPC – pojazdy cywilne

KR – rakiety, pojazdy kosmiczne i SF

KF – figurki, zwierzęta

KB – budowle

KI – inne

JUNIOR

Kategorie konkursowe (karton bez podziału na skale)

JKO – statki i okręty

JKOP – okręty podwodne

JKŻ – żaglowce

JKS1 – samoloty z napędem śmigłowym do 1930 roku

JKS2 – samoloty z napędem śmigłowym po 1930 roku

JKS3 – samoloty z napędem odrzutowym

JKS4 – śmigłowce, szybowce i sterowce

JKPK – wojskowe pojazdy kołowe

JKPG – wojskowe pojazdy gąsienicowe

JKPS – pojazdy szynowe

JKA – artyleria

JKPC – pojazdy cywilne

JKR – rakiety, pojazdy kosmiczne i SF

JKF – figurki, zwierzęta

JKB – budowle

JKI – inne

MŁODZIK

MKS – lotnictwo (samoloty, śmigłowce, balony itp)

MKP – pojazdy cywilne i wojskowe

MKO – statki, okręty, żaglowce

MKI – inne (figurki, zwierzęta, budowle, dioramy itp)