Klasy

KLASY PLASTIKOWE

MŁODZIK
Lm: modele lotnicze (wszystkie skale)
Pm: modele pojazdów wojskowych (wszystkie skale)
PCm: modele pojazdów cywilnych (wszystkie skale)
Om: modele okrętowe (wszystkie skale)
Dm: dioramy (wszystkie skale)
Fm: figurki (wszystkie skale)

JUNIORZY
Lj: modele lotnicze (wszystkie skale)
Pj: modele pojazdów wojskowych (wszystkie skale)
PCj: modele pojazdów cywilnych (wszystkie skale)
Oj: modele okrętowe (wszystkie skale)
Dj: dioramy (wszystkie skale)
Fj: figurki (wszystkie skale)

SENIORZY

LOTNICTWO
SAMOLOTY
S144cyw – 1/144, cywilne
S144woj – 1/144, wojskowe
S72O– 1/72, z napędem odrzutowym
S72Ś – 1/72, z napędem śmigłowym
S48O – 1/48, z napędem odrzutowym
S48Ś– 1/48, z napędem śmigłowym
S32O – 1/35 i większe, z napędem odrzutowym
S32Ś – 1/35 i większe, z napędem śmigłowym

ŚMIGŁOWCE
H72 – śmigłowce, 1/72 i mniejsze
H48 – śmigłowce, 1/48,
H32 – śmigłowce, 1/35-1/32

POJAZDY WOJSKOWE
P72G – 1/72 i mniejsze, gąsienicowe, do 1945 roku
P72Gmodern – 1/72 i mniejsze, gąsienicowe, po 1945 roku
P72K – 1/72 i mniejsze, kołowe i półgąsienicowe, do 1945 roku
P72Kmodern – 1/72 i mniejsze, kołowe i półgąsienicowe, po 1945 roku
P48G – 1/48, gąsienicowe
P48K – 1/48, kołowe i półgąsienicowe
P35G – 1/35 i większe, gąsienicowe, do 1945 roku
P35Gmodern – 1/35 i większe, gąsienicowe, po 1945 roku
P35K – 1/35 i większe, kołowe i półgąsienicowe, do 1945 roku
P35Kmodern – 1/35 i większe, kołowe i półgąsienicowe, po 1945 roku
Am – artyleria, 1/72 i mniejsze,
Ad – artyleria, 1/48 i większe,

DIORAMY
DS – lotnicze, wszystkie skale
DL72 – lądowe, 1/72 i mniejsze
DL48 – lądowe, 1/48
DL35 – lądowe, 1/35 i większe

STATKI I OKRĘTY
OPm – podwodne, 1:200 i mniejsze
OPd – podwodne, 1:199 i większe
ONm – nawodne, 1:700 i mniejsze
ONs – nawodne, od 1:699 do 1:200
ONd – nawodne, 1:199 i większe

POJAZDY CYWILNE
CC – ciężarowe i techniczne, wszystkie skale
CO – osobowe, wszystkie skale
CS – sportowe, wszystkie skale
CM – motocykle, jednoślady, wszystkie skale

FIGURY
FHMdo1914 – historyczne, do 54 mm, do 1914
FHMpo1914 – historyczne, do 54 mm, po 1914
FHDdo1914 – historyczne, powyżej 54 mm, do 1914
FHDpo1914 – historyczne, powyżej 54 mm, po 1914
FHP – popiersia historyczne

KOLEKCJE
K – minimum 5 modeli powiązanych tematycznie (wszystkie skale)

NIE Z TEJ ZIEMI
N – pojazdy SF (wszystkie skale)
NFm – figury SF i fantasy, do 54mm
NFd – figury SF i fantasy powyżej 54 mm oraz popiersia

WYSTAWA
W – wszystko co chcecie pokazać na wystawie pozakonkursowej

KLASY KARTONOWE

MŁODZIK
KMS – lotnictwo (samoloty, śmigłowce, balony itp)
KMP – pojazdy cywilne i wojskowe
KMO – statki, okręty, żaglowce
KMI – inne (figurki, zwierzęta, budowle, dioramy itp)

JUNIOR
KOj – statki i okręty
KOPj – okręty podwodne
KŻj – żaglowce
KOLWj – statki i okręty do linii wodnej
KS1j – samoloty z napędem śmigłowym do 1930 roku
KS2j – samoloty z napędem śmigłowym po 1930 roku
KS3j – samoloty z napędem odrzutowym
KS4j – śmigłowce, szybowce i sterowce
KPKj – wojskowe pojazdy kołowe
KPGj – wojskowe pojazdy gąsienicowe
KPSj – pojazdy szynowe
KAj – artyleria
KPCj – pojazdy cywilne
KRj – rakiety, pojazdy kosmiczne i SF
KFj – figurki, zwierzęta
KBj – budowle
KIj – inne

SENIOR
KO – statki i okręty
KOLW – statki i okręty do linii wodnej
KOP – okręty podwodne
KŻ – żaglowce
KS1 – samoloty z napędem śmigłowym do 1930 roku
KS2 – samoloty z napędem śmigłowym po 1930 roku
KS3 – samoloty z napędem odrzutowym
KS4 – śmigłowce, szybowce i sterowce
KPK – wojskowe pojazdy kołowe
KPG – wojskowe pojazdy gąsienicowe
KPS – pojazdy szynowe
KA – artyleria
KPC – pojazdy cywilne
KR – rakiety, pojazdy kosmiczne i SF
KF – figurki, zwierzęta
KB – budowle
KI – inne

KATEGORIE SPECJALNE

Broń i technika II Rzeczypospolitej 1918-1939
Powstanie Warszawskie 44 – wszystkie modele i figury związane z Powstaniem Warszawskim 1944 roku. Uprzejmie przypominamy, że w te powstanie zamieszane były również wszelakie sprzęty innych nacji, nie tylko „dobre bo polskie”.
Najlepsza Szmata – za najlepszą szmatę na modelu (taka która nie kojarzy się jednoznacznie z maskowaniem „baboli” modelarskich.
Vintage – Model wykonany w dowolnej skali i tematyce, wykonany z zestawu który swoją premierę rynkowa miał przed rokiem 1985

Jeśli wystawiasz model w kat. specjalnej, w formularzu zgłoszeniowym oprócz zwykłej kategorii zaznacz również kat. specjalną.