picture

Edycja 2024 - wkrótce więcej informacji / 2024 Edition - more information soon

PROGRAM 2023     REGULAMIN     WARSZTATY     LOKALIZACJA     KONTAKT

AGENDA     REGULATIONS     WORKSHOPS     LOCATION     CONTACT

Rejestracja modeli plastikowych / Plastic model registration
Rejestracja modeli kartonowych / Cardboard model registration

Wyniki/Results